دوره و شماره: دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 1-300 (تابستان جلد اول) 
تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری

صفحه 210-226

محمود معین الدین؛ محمد جعفری نجف آبادی؛ سهیلا شهرستانی


تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

صفحه 227-238

امنه گرامی؛ زهرا حیدری نیک؛ غزل قرخلوی نادری؛ مهتاب عزیزی بابا احمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول