پرسش‌های متداول

آیا انتشار مقاله در فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت هزینه دارد؟

با سلام برای بررسی اولیه مقاله خیر ولی بعد از انتشار آن هزینه ای به مبلغ 2500000 ریال از پژوهشگران اخذ می گردد.

آیا به انتشار مقاله مستخرج از پایان نامه در مجلات علمی تخصصی نمره تعلق می گیرد؟

با سلام اختصاص نمره به مقالات منتشر شده در مجلات علمی تخصصی بستگی به نظر معاونت پژوهشی دانشگاه دارد. لذا قبل از هر گونه اقدامی می توانید این موضوع را از معاونت دانشگاه محل تحصیل خود استعلام کنید.

فرایند داوری مقالات معمولا چقدر طول می کشد؟

با سلام معمولا از دو روز تا یک هفته مقاله تعیین تکلیف می شود.