ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه داشته باشند:

1- بعد از پذیرش نهایی مقاله (داوری و انجام اصلاحات) مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه انتشار مقاله اخذ خواهد شد.

2- نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی نیست. و دانشجویان دکتری نمی توانند با چاپ مقاله مستخرج از رساله خود در نشریات علمی تخصصی، دفاع نمایند.

3- فرایند داوری بستگی به کیفیت مقاله از دو الی 4 روز به طول می انجامد.

4- این نشریه دارای امتیاز افزایش نمره پایان نامه برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را نخواهد داشت لذا قبل از ارسال مقاله به این مورد توجه داشته باشید اگر هدف شما افزایش نمره باشد از ارسال مقاله خودداری نمایید.

5- در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اختصاص نمره سلیقه ای بوده و اکثرا دانشگاه های غیر انتفاعی به این نشریه نمره اختصاص می دهند ولی قبل از ارسال مقاله از واحد پژوهش دانشگاه خود استعلام لازم را اخذ کنید.

6- در هر مرحله اگر دانشجو از ادامه کار برای پذیرش مقاله منصرف گردید بایستی مورد را به نشریه اطلاع دهد و درصورتیکه بعد از واریز هزینه این امر صورت گیرد و مقاله ویرایش و صفحه آرایی نشده باشد مبلغ 150 هزار تومان و در صورتیکه مقاله صفحه آرایی شده باشد مبلغ 200 هزار تومان غیر قابل عودت خواهد بود.

7- این نشریات در مصاحبه دکتری دارای امتیاز می باشند.

8- بعد از انتقال مقاله به قسمت پرداخت هزینه، فقط 24 ساعت جهت واریز یا تصمیم به بازپس گیری فرصت هست لذا لطفا طی 24 ساعت نسبت به تایید نهایی مقاله خود اقدام کنید.

ورود به سامانه