دوره و شماره: دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 1-320 (تابستان جلد دوم) 
فناوری دیجیتال و گزارشگری مالی

صفحه 187-191

نصراله تختائی؛ محمد شلال نژاد؛ علی شلال نژاد


هوش مصنوعی و بلاکچین در حسابداری و حسابرسی

صفحه 224-229

نصراله تختائی؛ علی شلال نژاد؛ محمد شلال نژاد


بررسی روابط بین حسابداری ذهنی ، خودکارآمدی ، نگرش و رفتار مالی

صفحه 230-250

هادی زارع میرک آباد؛ سهیلا شهرستانی؛ زینب زحمت کش


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد اول
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول