دوره و شماره: دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد چهارم) 
تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم‌زمانی قیمت سهام

صفحه 1-15

نوید شایگان نو؛ علیرضا اقبالی عموقین؛ وحدت آقاجانی


تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود

صفحه 16-29

شبنم بالازاده قره باغی؛ مرتضی خانلاری


بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 30-40

امنه گرامی؛ عظیمه مزراعی؛ زهرا شهابی نژاد؛ زهرا حیدری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول