نویسنده = فرزین خوشکار
تعداد مقالات: 19
2. تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

دوره 3، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 74-86

فرزین خوشکار؛ سید علیرضا هاشمی؛ علی رحیمی


3. علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 77-89

فرزین خوشکار؛ مهدی خوشه؛ محمدحسن خواجوی


4. تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 106-118

فرزین خوشکار؛ افسانه قنبری؛ محمدسعید قنادی


5. موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 138-154

فرزین خوشکار؛ عباس خدارحمی؛ فیروزه السادات ارحام نمازی


6. تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ اکبر اصغرحسنی؛ سهیلا جباری


7. تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 1-14

فرزین خوشکار؛ حدیثه نادری؛ بهاره احمدی


8. تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 28-39

فرزین خوشکار؛ امین پناهی دودران


9. نقش کنترل‌های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 33-46

فرزین خوشکار؛ سمیه نعیمی؛ میترا حاجی پور


10. نقش ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 60-76

فرزین خوشکار؛ راحله شاه بوداقی؛ محبوبه صدری


11. تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 74-88

فرزین خوشکار؛ سما اوجاقی؛ ناهید حسین زاده مقدم


12. تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 89-101

فرزین خوشکار؛ اکرم رضوانی نیا؛ لیلا فکری


13. تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی

دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 113-126

فرزین خوشکار؛ زهرا منیعی؛ زهرا بختیاری


14. نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی بر رابطه بین هموارسازی سود و رفتار مالی سرمایه‌گذاران

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 18-31

سیده منصوره حسینی؛ محمد اسمعیلی جمکرانی؛ فرزین خوشکار


16. تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 162-175

فرزین خوشکار؛ محمدرضا صفری خواه؛ سجاد رنجبری شره جینی


17. تاثیر ساختار مالکیت مدیریت و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 163-179

فرزین خوشکار؛ حمید استواری؛ احمد ممنون


18. تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 66-80

سیده منصوره حسینی؛ عادله حسنی؛ فرزین خوشکار


19. بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 61-73

میلاد پوراسد نداف؛ سینا آقابیگی روزبهانی؛ فرزین خوشکار