تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه‌ی تاثیر اندازه مشتری و عملکرد مالی بر اظهارنظر حسابرس می‌باشد. قابل ذکر است بازه زمانی در این پژوهش محدود به سال‌های 1392- 1399 می‌باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه اصلی می‌باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات