دوره و شماره: دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 1-170 (زمستان جلد پنجم) 
بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام

صفحه 41-54

سعید پاکدلان؛ علیرضا آذربراهمان؛ جلال آذربراهمان؛ مجتبی شیخ نظر


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول