بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابدارى، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامى، بندرعباس، ایران

2 دانشجوى دکترى حسابدارى، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامى، بندرعباس، ایران.

چکیده

در این مقاله برای شناخت تاثیر پاندمی کووید-19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار، روش تحلیلی با استفاده از سناریو نویسی به کار گرفته شده است. به منظور برآورد مدل از داده­های ماهیانه 98 شرکت بورس اوراق بهادار ایران طی سال­های 1400-1395 که اطلاعات 6 ماه اول سال 1400 با استفاده از مدل­های سری زمانی پیش­بینی شده و روش رگرسیون هم­جمعی کانونی (CCR) بهره برده شده است. نتایج نشان داد، نقش اندک شاخص مالکیت سهام در شرایط عادی باعث تغییر در رشد سرمایه در گردش شده است، که در حالت وقوع بحران کووید-19 این اثر به صورت پررنگ‌تر ظاهر شده است. این بدان معنی است که نرخ رشد از حد معمول در مواجهه با بحران بیشتر است. در واقع آسیب‌هایی که پاندمی کووید-19 بر اقتصاد وارد می‌کند، از مجاری کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر به کاهش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. چنانچه، با افزایش روند سرمایه‌گذاری و مدیریت کارای سرمایه در گردش، روند تولید افزایش یافته است تا زیرساخت‌های جدید جوابگوی حجم تولید باشد. از این‌رو، استفاده از حمایت‌های دولت در کوتاه‌مدت به خصوص برای پاسخگویی به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده پیشنهاد می‌شود. حمایت دولت از بخش‌های آسیب دیده در بازه زمانی شیوع بیماری امری لازم است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهاد می‌گردد که به تاثیر بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی بر رشد بازار سرمایه توجه بیشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها