دوره و شماره: دوره 3، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 1-170 (زمستان جلد پنجم) 
9. تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

صفحه 119-134

مهدی زینالی؛ ناصر امیدوار؛ نکسیا مشهد عباسی


10. سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم

صفحه 135-166

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد؛ مژگان رسول زادگان