کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 254-266

محسن هاشمی گهر؛ صابر جلیلی؛ امید علی زاده


تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 267-280

امنه گرامی؛ سمیه حاجتی پور؛ محدثه امیدی؛ مریم نظری


بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 122-137

هادی شایسته؛ ساره شهولی کوه شوری؛ فرزاد بویری پیانی


نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 54-69

مجید محمد صالحی؛ احسان رجایی زاده هرندی


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 64-76

نوروز نوراله زاده؛ مرتضی تشکری؛ امیرحسین اسدی


تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 3، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 119-134

مهدی زینالی؛ ناصر امیدوار؛ نکسیا مشهد عباسی


موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 138-154

فرزین خوشکار؛ عباس خدارحمی؛ فیروزه السادات ارحام نمازی


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور