کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تاثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 202-214

محمد محمدی؛ احمدرضا کوهساریان


بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با تاکید بر ابعاد حاکمیت شرکتی

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 144-162

سعید رضایی؛ بهناز سیدی نژاد؛ جمیله شاکری


تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 254-266

محسن هاشمی گهر؛ صابر جلیلی؛ امید علی زاده


تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 267-280

امنه گرامی؛ سمیه حاجتی پور؛ محدثه امیدی؛ مریم نظری


بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 122-137

هادی شایسته؛ ساره شهولی کوه شوری؛ فرزاد بویری پیانی


نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 54-69

مجید محمد صالحی؛ احسان رجایی زاده هرندی


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 64-76

نوروز نوراله زاده؛ مرتضی تشکری؛ امیرحسین اسدی


تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 3، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 119-134

مهدی زینالی؛ ناصر امیدوار؛ نکسیا مشهد عباسی


موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 138-154

فرزین خوشکار؛ عباس خدارحمی؛ فیروزه السادات ارحام نمازی