دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-125 (پاییز جلد اول) 
مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت

صفحه 39-53

محمّدرضا وطن پرست؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ نرگس احمدزاده لایق


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد اول