کلیدواژه‌ها = سازمان
بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی و ابعاد ارزش نام تجاری

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 27-40

امیر خزائی پول؛ سید علی فاطمی؛ سید مجتبی حسینی آوید


ارائه الگوی پاداش مناسب کارکنان در سازمانها

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 82-94

زهرا محمدپور؛ علی اکبر اعجازی؛ محسن اصلانی


مدیریت مغالطه توسل به چاپلوسی در سازمان ها

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 43-50

زهرا محمد پور؛ مجید نژاد مقدم؛ مصطفی سپاهیان


بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در کاهش هزینه

دوره 5، شماره 72، بهمن 1401، صفحه 73-80

سید کامران یگانگی؛ محسن دولت یاری


مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینگی و کاهش هزینه ها

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 88-95

سید کامران یگانگی؛ فاطمه بیات


بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

دوره 3، شماره 35، بهمن 1399، صفحه 122-147

مهدی مهدی زاده رستم؛ مهدی راستی لاری؛ علی اکبر استادزاده