مدیریت مغالطه توسل به چاپلوسی در سازمان ها

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، مدرس موسسه آموزش عالی علامه حلی، چالوس، ایران.

2 اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ، نوشهر، ایران.

3 اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، نوشهر، ایران.

چکیده

انسان ها از قابلیت بیان واقعیّات و بررسی صحّت آنها برخوردارنند. آنها می توانند اعتقاداتشان را توجیه کنند و تغییر دهند و به طور کلّی امور را درک کنند. تقریبا همه ی انسان های سالم از قابلیّت استدلال کردن برخوردارند، ولی تعداد بسیار بسیار کمی از انسان ها این کار را به خوبی انجام می دهند یک استدلال مغالطه آمیز ممکن است با به نظر رسیدن بهتر از آنچه واقعا است فریبنده باشد . برخی مغالطه ها عمدا برای دستکاری یا ترغیب یا فریب انجام می شود ،در حالی که برخی دیگر به دلیل بی احتیاطی یا ناآگاهی ، ناخواسته مرتکب می شوند . صاحب نظران اعتقاد دارند که هر انسانی یک بازیگر است . دنیا صحنه نمایش است و افراد بازیگران این صحنه هستند . اغلب افراد صرف نظر از توانایی و شایستگی شان ترجیح میدهند که (( برداشت خوبی )) از خود در نظر دیگران ایجاد نمایند. درک اینکه مغالطه ها چیست مهم است تا فرد بتواند آنها را یا در نوشتار خود یا دیگران تشخیص دهد .

کلیدواژه‌ها