کلیدواژه‌ها = کمیته حسابرسی
تاثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 202-214

محمد محمدی؛ احمدرضا کوهساریان


تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 1-15

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ رشید انجمنی


ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 76-92

سمیه خواجه نصیری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک