کلیدواژه‌ها = رقابت در بازار محصول
ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارآیی سرمایه گذاری نیروی انسانی

دوره 6، شماره 83، شهریور 1402، صفحه 126-143

جمیله شاکری؛ رسول برادران حسن زاده


رقابت در بازار محصول با مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 170-186

مجید مرادی؛ عبدالرحمان ابوالقاسمی؛ مهین گرمی


بررسی رابطه تمایلات احساسی سرمایه گذاران، رقابت در بازار محصول و اعتباری تجاری شرکت

دوره 5، شماره 70، بهمن 1401، صفحه 35-49

زهرا خدادادی؛ محسن حسینی الاصل؛ نادر نقش بندی


تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت

دوره 4، شماره 50، دی 1400، صفحه 123-138

رعنا کمالی؛ رسول برادران حسن زاده


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور


تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 82-100

پریسا کلانتری فر؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک