کلیدواژه‌ها = ریسک شرکت
تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 88-111

الهام منصوری نیا؛ سید حسین صالحی


بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر ساختار سرمایه با نقش تعدیلی ریسک و سود آوری شرکت

دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 96-115

محسن حمیدیان؛ سیده زهرا موسوی؛ زینب ناطقی رستمی


تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 1399، صفحه 16-28

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ مهدی قلی پور پاشا؛ جواد درخشان؛ ابوالقاسم فرقانی


تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-15

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ زهرا مرادی؛ احد اسدی فر؛ جواد درخشان


بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر