نویسنده = امیر شمس
بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی

دوره 4، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 90-101

مجتبی سلطانی نژاد؛ امیر شمس؛ روح الله رحمانی


مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 3، شماره 25، تیر 1399، صفحه 54-68

شکیبا یوسف پور؛ زهرا حاصل دوست؛ احمد هوشمند؛ امیر شمس