مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

2 مدیرگروه حسابداری و مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، ایران

چکیده

فاصله انتظارات از نظر حرفه حسابرسی به عنوان یک مبحث با اهمیت تشخیص داده شده است. از همین رو بقاء و غنای خدمات حسابرسی در دوره‌های انقلاب‌های صنعتی قابل‌توجه بوده و باید انتظارات جامعه از این خدمات در این دوره‌ها تأمین کند. از این رو هدف این تحقیق مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم می‌باشد. آینده حسابرسی و حسابداری متنوع و روشن است، پیشران‌هایی مانند زنجیره بلوکی، دیجیتال‌سازی مالیات، بانکداری باز، در حال تغییر دادن کار حسابرسان و حسابداران هستند و آن‌ها باید همواره پیشگام بوده و مطمئن شوند که عقب نمی‌مانند. هوش مصنوعی یادگیری ماشین، بخشی از آینده حرفه حسابرسی و حسابداری بوده که این بخش به‌نوبه خود چیز خوبی است. نیازی به نگرانی در مورد دقت وجود ندارد. همیشه حسابداران و حسابرسان واجد شرایط، آماده هستند تا ارقام تولیدشده به‌وسیله فناوری خودکار را کنترل و درست بودن اطلاعات را اعتبار سنجی کنند. حسابرسان و حسابداران باید به عقب برگردند و به هدف‌های خود در مورد فناوری با دقت فکر کنند. با سرعت بیشتر خود را با تغییر همراه سازند و چابک بمانند. این انقلاب را نمی‌توان نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها