رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

2 مدرس گروه حسابداری و حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده


نظریه‌پردازان نمایندگی مدت‌ها است که ادعا کرده‌اند که ابقاء مدیریت، برای ذینفعان، تعیین کننده است، زیرا مدیران را از قوانین حاکمیت شرکتی محافظت می‌کند. با این حال، استدلال می‌کنیم که ابقاء مدیریت، به عنوان فرضیه‌ای رقابتی، می‌تواند مزایایی را برای مالکان شرکت فراهم سازد:. هدف این پژوهش بررسی رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازه زمانی در این پژوهش محدود به سال‌های 1396-1390 می‌باشد
پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است

کلیدواژه‌ها