اثرات و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران.

چکیده

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم‌های بی‌رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین‌الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می‌توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم‌های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم‌ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین‌الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می‌باشد. نتایج این پژوهش‌، می‌تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

کلیدواژه‌ها