فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران

2 دانشجوی حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

شناسایی از طریق فرکانس رادیویی ، یک واژه متداول برای فناوری هایی است که از امواج رادیویی برای شناسایی خودکار اشیا فیزیکی استفاده می کنند. (سیستم کد الکترونیکی کالا)مرتبط می شود، یکی از موثرترین ابزارها در RFIDبه ویژه در زمانی که با شبکه جهانی EPC ردیابی اقلام در زنجیره تامین به شمار می آید. بهره مندی به عنوان یکی از به روزترین تکنولوژی در انبارداری جهت شناسایی و ردیابی کالاهای موجود در قفسه بندی rfid از فناوری انبارکمک می کنند راه حل rfidبه روز کردن لیست موجودی در انبارها و مراکز توزیع بر اساس ورود و خروج کالاها یکی از چالش هایی است که مناسبی برای آن محسوب میشود. در قفسه بندی انبار در این مقاله که ابتدا به طور مختصر به شرح این فناوری و rfidدروازه های آشنایی با چگونگی عملکرد اجزای آن بپردازیم و همچنین تاثیر مثبتی که در قفسه بندی انبار دارد و مزایا و معایبی که این فناوری دارد بررسی شود

کلیدواژه‌ها