بررسی رابطه بین برنامه ریزی مالیاتی و هزینه های نمایندگی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس ارشد مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان، اهواز، ایران.

2 حسابرس ارشد مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

مالیات به عنوان اصلی‏ترین ابزار کسب درآمد می‏تواند دولت‏ها را در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. پرداخت مالیات یکی از مهمترین وظایفی است که شهروندان می‌توانند در راستای تأمین منابع مالی جهت ارائه رفاه جامعه انجام دهند. علاوه بر این به دلیل حمایت دولت، شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی هستند، محیط عملیاتی غیرشفافی دارند در نتیجه تضاد منافع در این شرکت‌ها بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده و هزینه‌های نمایندگی بیشتر است. لذا این پژوهش به بررسی رابطه بین برنامه ریزی مالیاتی (اجتناب و فرار مالیاتی) و هزینه های نمایندگی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1397 با استفاده از اطلاعات 145 شرکت منتخب پرداخته است.
نتایج نشان داد که اجتناب و فرار مالیاتی باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شوند. فرار و یا اجتناب از پرداخت مالیات، اغلب در انحراف منافع به سود خود مدیران نقش داشته و مدیران سعی می‌کنند از طریق دستکاری سود به فرصت‌طلبی خود ادامه دهند و منافع خود را مقدم بر منافع سایر سهامداران می‌دانند که منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد در شرکت‌های دارای روابط سیاسی نیز هزینه‌های نمایندگی افزایش می‌یابد. زیرا مدیران دارای روابط سیاسی در محیط‌های دارای تضاد منافع فعالیت‌های فرصت‌طلبانه خود را به راحتی انجام می‌دهند . علاوه بر این وجود روابط سیاسی در شرکت‌ها باعث تشدید رابطه بین برنامه‌ریزی مالیاتی و هزینه‌های نمایندگی می‌شود. به عبارتی در شرکت‌های دارای روابط سیاسی قوی، مدیران سعی می‌کنند تا از طریق اجتناب مالیاتی و یا اقدام غیرقانونی فرار مالیاتی؛ مالیات قابل پرداخت را به تعویق بیاندازند یا از پرداخت آن فرار کنند که این امر شفافیت اطلاعات افشا شده را کاهش داده و فرصت‌طلبی مدیران در این شرایط افزایش یافته و باعث می‌شود تا هزینه‌های نمایندگی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها