کلیدواژه‌ها = فناوری دیجیتال
فناوری دیجیتال و گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 187-191

نصراله تختائی؛ محمد شلال نژاد؛ علی شلال نژاد


فین تک در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 74، بهمن 1401، صفحه 27-41

فاطمه صراف؛ رحمان رحیمی