کلیدواژه‌ها = کیفیت اقلام تعهدی
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟

دوره 4، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 87-105

فاروق عبداله پور؛ سپیده برشجان؛ فاطمه دانشیار


تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 22-37

احمد هوشمند نعمت آبادی؛ آرش درخشان مهر