نویسنده = داود گرجی زاده
تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 91-113

زهرا مردانی فر؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده


رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 29-40

زهرا منیعی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده