ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مدرس گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد و مدرس گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در زنجیره تأمین مدیریت برگشتی در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود.جریان مواد وکالاها در خلاف جهت عادی زنجیره ،امری اجتناب ناپذیر است.از این رو پرداختن به امر لجستیک معکوس ،ضروری است.با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در طراحی و مدلسازی شبکه های لجستیک معکوس دارد،توجه به عدم قطعیت در شبکه می باشد.در سال های اخیر با توجه به نگرانی های زیست محیطی ،تولید کنندگان مجبور به عرضه محصولات سازگار با محیط زیست و همچنین تولید کنندگان و مشتریان تشویق به احیا و بازیافت محصولات خراب و فرسوده شده اند.مدل ارائه شده در این تحقیق یک مدل چند محصولی و هشت سصحی است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی رادارد که در آنها احیا و بازیافت و انهدام محصولاتی که در پایان عمر خود قرار دارند انجام می شود.در این تحقیق به کمینه کردن کل هزینه های شبکه (هزینه های حمل ونقل،هزینه های احداث تسهیلات،هزینه عملیات در تسهیلات و هزینه گارانتی) پرداخته ایم.در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است.برای حل هم بعد از نوشتن مدل آن را با نرم افزار GAMS حل نمودیم.

کلیدواژه‌ها