مروری بر حسابداری محیط زیست و تفاوت آن با حسابداری سنتی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مروری بر حسابداری محیط زیست و تفاوت آن با حسابداری سنتی می باشد. یکی از زیرمجموعه ‌های حسابداری در طول سال‌های گذشته حسابداری محیط زیست است که توسعه پیدا کرده. حسابداری محیط زیست(سبز) عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی میشود. ابتدا به معرفی، تاریخچه حسابداری محیط زیست(سبز) پرداخته می شود و سپس ابعاد، اهداف، دلایل سودمندی، فرم ها و کاربرد های آن، چارچوب، مزایا و در اخر هم به تفاوت حسابداری سبز با حسابداری سنتی می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات