چگونگی تأثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

فرآیند مدیریت یک شرکت حسابداری به عنوان یک ابزار مهم می تواند نقش بسزایی در موفقیت شرکت داشته باشد بر این اساس دستیابی به اطلاعات مالی و تحلیل این اطلاعات بسیار کمک کننده خواهد بود. در این مقاله با موضوع چگونگی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی (کنترل داخلی و حسابداری) و اطلاعات غیرمالی بر موفقیت شرکت ابتدا به بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری می پردازیم سپس کنترل های داخلی و اثربخشی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم و اهداف یک سیستم کنترل داخلی را بیان می کنیم و در ادامه اطلاعات غیرمالی را مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به اهمیت و ضرورت این مقاله نیز اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات