بررسی نظریات شفافیت مالی و کیفیت نهادی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

ادبیات مالی نشان می‌دهد که شفافیت در بازار مالی، علاقه و رفاه سرمایه گذاران بازار مالی و سیستم مالی را در کل ارتقا می‌دهد .به طور تجربی بیان شده است که شفافیت در بخش مالی باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به سیستم مالی، کاهش هزینه های مالی، کاهش محدودیت های تخصیص اعتبار می شود. و با کاهش ریسک اعتباری، ثبات سیستم مالی را افزایش می دهند.شفافیت اطلاعات، رکن اساسی اعتماد سرمایه گذاران محسوب می شود. هر چه قدر شفافیت اطلاعات بیشتر شود، میزان اعتماد سرمایه گذاران بیشتر شده و سرمایه گذاران به بانک هایی اعتماد بیشتری خواهند کرد که اطلاعات بیشتری در ارتباط با نوسانات سرمایه انتشار دهند. افشای اطلاعات بانکی، شفافیت اطلاعاتی را افزایش داده و در گذر زمان باعث افزایش میانگین شاخص قیمت و در نهایت باعث افزایش، حاشیه سود مثبت بانکها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات