تاثیر ضعف کنترلهای داخلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری- حسابرسی، موسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سرمایه هر کشور، تاثیر پذیری از مسایل سیاسی است. تغییرات سیاسی در بدنه حاکمیت از آنجا که تغییراتی در دیدگاه‌های اقتصادی در پی دارد تاثیر ملموس و سریعی بر بورس اوراق بهادار می‌گذارد. استدلال بر این است که شرکت‌های دارای روابط گسترده سیاسی، به دلیل برخورداری از شرایط خاص، هزینه های کمتری را متحمل می شوند. واحد‌های تجاری نیز تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت و سیاستمداران دارند برای این منظور، در این پژوهش رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره با تاکید بر ضعف کنترلهای داخلی در بازه زمانی بین سال‌های 1393 تا 1399 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب 156 شرکت به عنوان نمونه آماری به اجرا درآمده است. روش گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و یادداشت‌های همراه صورتهای مالی و تحلیل فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماری EVIEWS نسخه نهم انجام شده است. نتایچ نشان دادند ضعف کنترل داخلی بر رابطه بین محافظه کاری و روابط سیاسی هیات مدیره تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات