نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی: مفهومی بر توسعه اجتماعی- اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی، ایجاد درک و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی است. این مقاله مطالعات حسابداری دادگاهی منتشر شده را بررسی می­کند تا نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی را بیابد. نقاط قوت حسابداری دادگاهی عبارت است از: مزایای آموزش برای دانشجویان و متخصصان حسابداری، ارزش حرفه، نیاز چشمگیر و افزایش تقاضا، کانال­های شغلی جدید و کاهش کلاهبرداری. عوامل ضعف عبارتند از: عدم وجود مقررات، عدم کنترل بر ورود به حرفه، عدم توافق بر چگونگی آموزش حسابداری دادگاهی، عدم وجود مجلات تحقیقاتی تخصصی، تصور غلط از هدف ذاتی آن، عدم وجود متخصصان و مربیان واجد شرایط و عدم شناخت عمومی و شهرت شغلی. انتظار داریم که این بررسی ساختار یافته در زمینه عوامل مربوط به وضعیت فعلی و آینده آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی، نسبت به مسائل مهم و نگرانی­هایی که برای درک و پیشبرد کاربرد حیاتی حسابداری دادگاهی در توسعه اجتماعی- اقتصادی مهم هستند، دورنمای کافی ارائه کند. پیش­بینی می­شود که این مقاله بر سیاست آینده تأثیر داشته باشد که در نهایت به بهبود تجارت و محدود کردن موارد کلاهبرداری کمک کند، در نتیجه می­تواند به توسعه اجتماعی- اقتصادی و تجاری کمک کند. مطالعات پیشین در زمینه حسابداری دادگاهی، جامع و متنوع هستند. با این وجود، درکی جامع نسبت به نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی وجود ندارد. این مطالعه درک جامعی از حسابداری دادگاهی را برای سیاست­گذاران ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها