تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، مدرس دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

چکیده

در شرایط واقعی بودن صورت‌های مالی ارائه‌شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات باارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس‌کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش‌بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزش‌گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش‌ازحد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت‌های مطرح‌شده، 167 شرکت پذیرفته‌شده در دوره زمانی 10 ساله بین سال‌های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه این پژوهش انتخاب‌شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی‌داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش‌بینی‌شده به وجود می‌آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدیدالورود به بورس است که درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به‌عبارت‌دیگر اعلام سود پیش‌بینی‌شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام می‌شود. به‌طورکلی نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد درصورتی‌که مدیران در محاسبات خود برای پیش‌بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش‌بینی‌های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش‌بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدیدنظر در پیش‌بینی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می‌کنند. شرکت‌هایی که به سود پیش‌بینی‌شده موردنظر خود نمی‌رسند یا به‌طور مدام پیش‌بینی‌های خود را تغییر می‌دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده نکنند.

کلیدواژه‌ها