تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، مدرس دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این تحقیق سعی داریم تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1399 می‌باشد‌. برای این منظور ابتدا شرکت‌هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه‌شان مشخص نموده و سپس یکسری فاکتورهایی که در هر شرکت بررسی نماییم. این فاکتورها می‌تواند موارد زیر باشد: اهرم مالی‌، افزایش سرمایه‌، بیش اطمینانی‌، مالکیت نهادی‌. ابتدا مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار و در آنجا با بررسی شرکت‌هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه‌شان، اصلاح ساختار مالی بوده، شرکت‌هایی را واجد شرایط بودند انتخاب گردید. و بعد در میان شرکت‌های انتخاب‌شده، شرکت‌هایی که دارای شرایط تعدیلی جامعه آماری بود بررسی شد، درنهایت 167 شرکت برگزیده گردید. بعد از انتخاب شرکت‌ها، برای محاسبه متغیرها، اطلاعات را از سه صورت مالی اصلی: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت استخراج گردید. با توجه به آزمون فرضیه‌ها مشخص گردید اهرم مالی و افزایش سرمایه بعد از اصلاح ساختار سرمایه (بافت مالی) تفاوت معناداری دارد و در بقیه متغیر‌ها چنین رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها