کلیدواژه‌ها = مدیریت سرمایه در گردش
بررسی تاثیر پاندمی کووید- 19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 111-125

حمید رستمی جاز؛ ابوذر پارسایی؛ محمد احمدنژاد؛ سمیه حسام