تعداد مقالات: 130
51. بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 49-65

مهدی مهرآور؛ حامد کارگر؛ فاطمه آذری جهرمی؛ نگار بایگان


57. ارتباط بین ضعف کنترل‌های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 53-69

طاهره عزیززاده؛ ناصر خداداده ی شاملو


59. بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد


62. تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 60-71

اله کرم صالحی؛ طاهر قیصری؛ علی تامرادی


63. رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 63-72

فرزین رضایی؛ مریم مرادی؛ صالح عیسی وند؛ لیلا مرادی


70. بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی

دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 61-76

افروز نجفی؛ علی بیات


71. بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 70-82

محمدحامد خان محمدی؛ فرزین خوش کار؛ فروه سعادت اگاه


72. رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با تاکید بر حجم معاملات شرکت

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 57-69

قاسم محمدپور؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


شماره‌های پیشین نشریه