تعداد مقالات: 217
53. تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 29-47

سامان ایمانی؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


54. مربی‌گری یا منتورینگ؟ گرایش شرکت‌های غذایی- دارویی به کدام نوع است؟

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 29-45

میرعلی سیدنقوی؛ فاطمه سهرابی


59. نقش تعدیلی مالکیت نهادی در رابطه با کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 31-41

علیرضا شمشیری پورمنفرد؛ سیده محبوبه جعفری؛ سارا شفیعی


60. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-47

محمد مرادی؛ اله کرم صالحی؛ فریده رشیدی


62. تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 32-45

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید احمد موسوی


63. رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی


65. پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف

دوره 2، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 33-47

اکرم افسای


67. رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره

دوره 3، شماره 21، بهار 1399، صفحه 38-53

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ مهدی بشکوه


72. مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 39-53

محمّدرضا وطن پرست؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ نرگس احمدزاده لایق


74. تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی با نقش تعدیلی منابع بازاریابی

دوره 1، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 41-62

نادر بهلولی؛ حسین جباری خامنه ای؛ علی تیرآبادی؛ پیمان تیرآبادی