راهنمای نویسندگان

1- نحوه نگارش مقالات

پژوهشگران محترم بعد از دانلود فرمت مقالات، مقاله خود را دقیقا طبق فرمت مجله درآورده و ارسال نمایید. به مقالاتی که فرمت مجله را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای دانلود فرمت مقالات کلیک کنید

2- تعرفه پذیرش مقاله

پس از داوری و تایید و پذیرش نهایی مقالات، مبلغ 4000000 ریال بابت هزینه از پژوهشگران عزیز دریافت خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09900220262 در ارتباط باشید.