راهنمای نویسندگان

 تعرفه پذیرش مقاله

پس از داوری و تایید و پذیرش نهایی مقالات، مبلغ 4000/000 ریال بابت هزینه از پژوهشگران عزیز دریافت خواهد شد.

لطفاً هزینه پذیرش مقاله را به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس رسید واریزی را از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره 09900220262 ارسال کرده و آدرس پستی جهت دریافت گواهینامه پذیرش را نیز ارسال بفرمایید.

5859-8310-6947-4558

بنام سعید شیپوریان (صاحب امتیاز نشریه)