مروری بر تبلیغات و عملکرد کسب و کار الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران.

چکیده

امروزه تبلیغات یک صنعت شناخته شده است که تأثیر فراوانی بر معرفی شرکت ها به مشتریان وجذب آنها دارد. و تبلیغات یکی از معروفترین فعالیت بازاریابی است، که محققان آن را عاملی اساسی در ایجاد ارزش ویژ ة برند مبتنی بر مصرف کننده و همچنین ابزاری با تأثیرگذاری پایدار و تجمعی بر این دارایی می داننداز طرف دیگر با توجه به اینکه درعصر حاضر رقابت در بازارها به شدت بالا بوده و شرکتهای فعال در بازارهای به شدت رقابتی تنها در صورتی قادر خواهند بود تا جایگاه مناسبی در اختیار داشته باشند که توان آن را داشته باشند که مزیت های رقابتی قابل توجهی برای خود خلق کنند. بر همین اساس مطالعات مختلفی حول موضوع کسب مزیت رقابتی برای بهبود عملکرد تجاری شرکتها شکل گرفته است و به تاثیر شاخص های مختلف پرداخته است. با این حال ضرورت انجام مطالعاتی در این زمینه همچنان احساس می شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای مروری بر تبلیغات و عملکرد کسب و کار الکترونیکی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات