اخلاق در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

حسابداری شاخص اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. بدون اتکا به حسابداری هیچ فعالیت اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. جامعه انتظارات متعددی از حسابداران دارند و سایر افراد باید به استاندارد خدمات ارائه شده توسط آنها اعتماد کنند. بنابراین، اطلاعات ارائه شده آنها باید واقعی، قابل اعتماد، صادقانه و بی‌طرفانه باشد. در سال‌های اخیر جامعه شاهد افزایش رسوایی‌های مالی مرتبط با تحریف‌ها و کلاهبرداری‌های مالی تعدادی از حسابداران و شرکت‌های بزرگ حسابداری بوده است. نارسایی در روش گزارش‌دهی و نظارت مدیریت به عنوان برخی از مشکلات اخلاقی عمده مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این عصر مدرن و دنیای تجارت برای تداوم شفافیت و ارائه گزارش‌های مالی دقیق، به حرفه حسابداری نیاز دارد. از این‌رو حسابدارانی که مسئول تهیه گزارش‌های مالی صحیح، مختصر و به موقع هستند، باید بهترین استانداردهای پاسخگویی (مسئولیت) اخلاقی را رعایت کنند.

کلیدواژه‌ها