استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه مروری با رویکردی کیفی می باشد ک با هدف استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش هدف از تبلیغات دستیابی به مصرف کنندگان مورد نظر و ترغیب آنها به خرید است. یک شرکت ممکن است یک محصول با طراحی خوب، با قیمت و سیستم توزیع متناسب با بازار هدف خود داشته باشد. اما اگر نتواند به آن بازار برسد، تمام تلاش شان بیهوده خواهد بود. تبلیغات مسئول بیداری و تحریک تقاضای مصرف کننده برای محصول است. بازاریابی شبکه ای در حال رشد است و سرعت توسعه آن شگفت انگیز است. با افزایش سرمایه گذاری کشور در علم و فناوری و صنعت آموزش، بازاریابی اینترنتی به تدریج به ابزار اصلی بازاریابی شرکتی در دوره رشد بالای جمعیت کاربران اینترنت در کشور تبدیل می شود. از طریق یادگیری و استفاده از دانش شبکه برای استفاده انعطاف‌پذیر از تئوری بازاریابی و توسعه عملکرد بازاریابی شبکه‌ای، چشم‌انداز وسیع و روشنی برای شرکت‌ها برای به دست آوردن مزایای بیشتر وجود دارد. اصطلاح بازاریابی شبکه ای به استراتژی استفاده شده توسط برخی از شرکت های فروش مستقیم برای فروش محصولات و خدمات اشاره دارد. بازاریابی شبکه ای افراد را تشویق می کند تا پیشنهادات خود را به افراد دیگر تبلیغ کنند و محصولات بیشتری بفروشند و افراد جدیدی را وارد کسب و کار کنند. به توزیع کنندگان درصدی از فروش استخدام شده خود پرداخت می شود. استخدام‌های جدید به شبکه توزیع‌کننده یا خط پایین تبدیل می‌شوند و به نوبه خود تشویق می‌شوند تا برای کسب درآمد، فروش داشته باشند. بسیاری از طرح های MLM قانونی هستند، اما عملیات غیرقانونی وجود دارد که به عنوان طرح های هرمی اجرا می شوند.

کلیدواژه‌ها