کلیدواژه‌ها = ساختار سررسید بدهی
رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ساختار سررسید بدهی

دوره 4، شماره 46، مهر 1400، صفحه 1-15

علی جعفری؛ عاطفه ملکی؛ رضا بیداروند