دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-125 (جلد اول) 
4. مروری بر تاریخچه و تکنیک‌های حسابداری مدیریت

صفحه 39-53

محمّدرضا وطن پرست؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ نرگس احمدزاده لایق