کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 54-69

مجید محمد صالحی؛ احسان رجایی زاده هرندی


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 64-76

نوروز نوراله زاده؛ مرتضی تشکری؛ امیرحسین اسدی


تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 3، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 119-134

مهدی زینالی؛ ناصر امیدوار؛ نکسیا مشهد عباسی


موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 138-154

فرزین خوشکار؛ عباس خدارحمی؛ فیروزه السادات ارحام نمازی


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، خرداد 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور


بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 2، شماره 17، بهمن 1398، صفحه 90-104

سعید شهریاری؛ سمیه پیوسته؛ مصطفی نظری؛ روح الله قربانی صمد