کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 3، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 119-134

مهدی زینالی؛ ناصر امیدوار؛ نکسیا مشهد عباسی


2. سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی

دوره 3، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 92-100

مهدی مهدی زاده رستم؛ احسان بخشنده؛ آسیه خرم دل


3. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 11، تابستان 1398، صفحه 1-17

علیرضا حسین پور سنبلی؛ رضا فطانت خواه