کلیدواژه‌ها = قدرت مدیرعامل
اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت‌

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 61-75

فاطمه رازمنش؛ سید عارف نبی زاده


ارزیابی تأثیر خطر سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل با تأکید بر اندازه شرکت

دوره 4، شماره 44، شهریور 1400، صفحه 48-63

سودا نجارپور حسنی؛ علی اکبر نونهال نهر


تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 99-112

زهرا برناه؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ اسماعیل فدائی کلورزی