نویسنده = حبیب اله نخعی
تعداد مقالات: 5
4. بررسی تاثیر نوع پرس و جوی حسابرس بر پاسخ دریافتی از صاحبکار

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 128-136

حبیب اله نخعی؛ رامبد کاوه بیرجندی