نویسنده = حبیب اله نخعی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک‌پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت

دوره 3، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 45-62

حبیب اله نخعی؛ نرگس حسینایی؛ احسان قدردان


3. رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها

دوره 3، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 83-95

حبیب اله نخعی؛ محسن حاجی بگلو


7. بررسی تاثیر نوع پرس و جوی حسابرس بر پاسخ دریافتی از صاحبکار

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 128-136

حبیب اله نخعی؛ رامبد کاوه بیرجندی