نویسنده = سجاد برندک
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 17، زمستان 1398، صفحه 63-78

سجاد برندک؛ ندا جمشیدی؛ لیلا محمدپناه؛ مهوش امینی


3. کارایی هیئت مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیلی پیشینه دانش مالی مدیرعامل

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 108-127

سجاد برندک؛ فاطمه منصوری حبیب آبادی


5. خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 112-126

فریبا رضوانی؛ سجاد برندک


6. بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد

دوره 2، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 85-102

سجاد برندک؛ مهوش امینی؛ لیلا محمدپناه؛ ندا جمشیدی