نویسنده = مهدی زبردست
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 46-59

اصغر حسنی؛ الهه طالبی؛ مهدی زبردست


شماره‌های پیشین نشریه