نویسنده = منصوره سادات غفاری
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان

دوره 3، شماره 24، بهار 1399، صفحه 43-56

محمد احمدی عبدآباد؛ منصوره سادات غفاری؛ فایزه آسایش پور


2. بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان

دوره 3، شماره 24، بهار 1399، صفحه 69-82

منصوره سادات غفاری؛ منیره نوری؛ شعبان محمدی


3. بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 79-98

نادر نقش بندی؛ منصوره سادات غفاری؛ فاطمه یوسف پور


4. بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 99-117

سید محمد گلشائیان؛ منصوره سادات غفاری؛ سید محدثه سیدی


5. رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 14-28

حسن مطرانلویی؛ منصوره سادات غفاری


6. تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 46-59

حسین قاسمی زاده سراب؛ منصوره سادات غفاری؛ زهرا عزیز محمدی