نویسنده = کیومرث بیگلر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 66-80

حامد محمودان؛ کیومرث بیگلر